PradžiaUgdymasIšorinis vertinimas

Išorės audito išvados

Mokyklos stipriosios sritys:

 • Daugumos pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimai geri ( 2.1.1.).
 • Mokytojų aiškinimas pamokose yra tikslus ir suprantamas mokiniams (3.1.2.).
 • Mokiniai yra aktyvūs mokymosi dalyviai, geba dirbti pamokose savarankiškai (3.2.3.).
 • Dauguma mokinių dalyvauja papildomojo ugdymo veikloje ( 4.2.2.).
 • Veiksmingai nustatomi mokinių specialieji ugdymosi ir socialiniai poreikiai (4.6.2.).
 • Mokykloje rūpinamasi mokinių saugumu (5.1.4.).
 • Jauki, svetinga, mokinių darbais puošiama mokyklos aplinka (5.1.5., 6.3.2.).
 • Mokykla aktyviai dalyvauja vietos bendruomenės gyvenime ( 5.3.2.).
 • Mokykloje dirba reikiamą kvalifikaciją turintys mokytojai, specialistai, pagalbinis personalas (6.4.2.).
 • Mokyklai vadovauja įsipareigoję žmonės (7.4.1.).

Mokyklos tobulintinos sritys:

 • Mokymosi metodų, skatinančių mokinių bendradarbiavimą pamokose, įvairovė (3.1.1., 3.2.4.).
 • Užduočių ir tempo pamokose diferencijavimas, atsižvelgiant į skirtingus gebėjimus ir poreikius turinčius mokinius (3.3.2., 4.6.3.).
 • Vertinimo metodai ir jų įforminimas pamokose (3.4.1.).
 • Individualus mokinių profesinis ir karjeros planavimo konsultavimas ( 4.4.).
 • Darbo planavimas, siekiant pamatuojamų uždavinių įgyvendinimo ir mokyklos veiklų dermės (7.2.).
 
 2024 m. Balandžio 24 d. 17:26:58

Lankytojai

Dabar svetainėje 209 svečių ir narių nėra