Įstaigos ir jos vadovo ataskaitos

Įstaigos ir įstaigos vadovo veiklos ataskaitos

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriaus Rimvydo Latvio 2021 metų veiklos ataskaita