PradžiaUgdymasProjektai, konkursai

Dalyvavimas projektuose

 „Atrask ir tobulink save“

    Nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. įsijungėme į projektą „Atrask ir tobulink save“. Projekto teikėjas – Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. Jo vadovė - kūno kultūros mokytoja Jūratė Ažubalytė. Projekte dalyvauja po šešis mokinius nuo 14 iki 18 metų iš keturių mokyklų: Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, Subačiaus gimnazijos, Panemunėlio bei Skapiškio pagrindinių mokyklų. Projekto tikslas – suteikti galimybę per edukacines veiklas geriau pažinti save, patirti bendravimo džiaugsmą, suteikti žinių, kurios padėtų integruotis į socialinę visuomenę. Numatytas veiklas planuojama įgyvendinti iki 2016 m. gruodžio 22 d.


 Saugiai aplinkai Lietuvos mokyklose kurti – Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos parama

    Nuo 2013 m. spalio 1 d. VO "Gelbėkit vaikus" vykdo Europos Ekonominės Erdvės (EEE) finansinių mechanizmų NVO programos Lietuvoje fondo remiamą projektą "Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą". Tai Norvegijos Karalystės, Islandijos Respublikos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės finansinis mechanizmas, sukurtas siekiant prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15 šalių, o Norvegijos finansinio mechanizmo parama - 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių. "Projekto tikslas - sukurti saugią aplinką 24-iose pasirinktose Lietuvos mokyklose (8 savivaldybėse), skatinti aktyvų pilietiškumą jų bendruomenėse, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo dalyvavimui sprendimų priėmimo procesuose.   Jo metu numatoma organizuoti mokymus, kurių metu dalyviai galės įgyti teorinių ir praktinių žinių ir įgūdžių, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie tolerancijos, pagarbos žmogaus teisėms skatinimo, užkirsti kelią diskriminacijai ir neapykantai, skatinti saugios ir nesmurtinės aplinkos kūrimo", - pasakoja VO "Gelbėkit vaikus" generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė. "Šio projekto pagalba siekiama kurti nesmurtinę aplinką švietimo sistemoje, kas savo ruožtu prisidės prie smurto artimoje aplinkoje problemos sprendimo".

   Projekto veiklose, iki 2014 m. rugsėjo 30 d., suplanuoti patyčių prevencijos, advokacijos mokymai, supervizijos vaikams ir jaunimui, mokyklos bendruomenėms, 8 savivaldybių vietinėms bendruomenėms, veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Taip pat numatyta atlikti patyčių paplitimo studiją bei parengti rekomendacijas patyčių prevencijos stiprinimui, kurios bus aptartos vietos savivaldybėse apskrito stalo diskusijų metu. Mokiniams ir jaunimui numatyta edukacinė stovykla, o projekto rezultatai bus pristatyti baigiamojoje nacionalinėje konferencijoje.

   Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009-2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai - 84 milijonai eurų) Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.

   Daugiau informacijos apie EEE Finansinių Mechanizmų Valdybą: www.eeagrants.com

ttn1

 
 2023 m. Kovo 26 d. 17:11:39