PradžiaUgdymasMetodinė taryba

Metodinė taryba

2016-2017 mokslo metai

Metodinės tarybos pirmininkė

Audronė Liudvinavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Metodinės tarybos nariai mokytojai:

Rasa Kaušakienė - istorijos ir geografijos mokytoja metodininkė, mokytojų, dirbančių 5-10 klasėse metodinės grupės pirmininkė

Renata Zabulienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų, dirbančių 1-4 klasėse metodinės grupės pirmininkė

Nijolė Bagdonavičienė - lietuvių kalbos ir etikos vyresnioji mokytoja, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

Auksė Jankevičienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė