PradžiaUgdymasNMPP ataskaitos

Standartizuoti testai, PUPP

2017 metų Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) ataskaitos

4 klasės NMPP rezultatų ataskaita
6  klasės NMPP rezultatų ataskaita
8  klasės NMPP rezultatų ataskaita

__________________________________________________________________________________________________________________________