PradžiaUgdymasStandartizuoti testai

Standartizuoti testai, PUPP

Diagnostinių, standartizuotų testų ir PUPP rezultatai

Balandžio – gegužės mėn. antrokai, ketvirtokai, šeštokai ir aštuntokai užpildė nacionalinio egzaminų centro pateiktus klausimynus, atliko standartizuotų testų užduotis. Sulaukus rezultatų, paaiškėjo, jog jie pateisino lūkesčius. Su rezultatais buvo supažindinti tėvai, mokytojai. Išanalizavus  nustatytos stipriosios ir silpnosios pusės, numatytos  ugdymo kokybės gerinimo galimybės.

Pateikiame 2015 m. testų rezultatus:

4 klasė

8 klasė

Pateikiame 2016 m. testų rezultatus:

2 klasė

4 klasė

6 klasė

8 klasė

Pateikiame 2016 m. PUPP rezultatus:

10 klasė

__________________________________________________________________________________________________________________________