Loading
PradžiaPagalba mokiniui

Pagalba mokiniui

Specialistų teikiamos paslaugos:

 Socialinis pedagogas

– siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogams atstovauja vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų, įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius, informuoja mokyklos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo. Socialinis pedagogas konsultuojasi su kolegomis, prireikus gali siųsti vaiką pas kitus specialistus. Organizuoja prevencinę veiklą mokykloje, rūpinasi nemokamu maitinimu, dirba su socialinės rizikos vaikais ir jų šeimomis, sprendžia mokinių socializacijos klausimus. 

Socialinė pedagogė Rita Kiaulėnienė

Socialinė pedagogė Rita Kiaulėnienė

Darbo vieta: 27 kab. (III a.) 

Darbo laikas: 8.00 – 15.42 val.

 

Specialusis pedagogas

- veda individualias, pogrupines, grupines pratybas pamokų metu specialiųjų poreikių vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių, somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą. Teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas.

Specialioji pedagogė Vita Strumskytė-Giedrienė

Specialioji pedagogė Vita Strumskytė-Giedrienė

Darbo vieta: 39 kab. (II a.)

Darbo laikas: pirmadienį – trečiadienį 8.00 – 16.10 val.