In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

PradžiaMokyklaTikslai, uždaviniai

Tikslai ir uždaviniai

Mokyklos tikslai:

  • Plėtoti mokyklos kultūrą, gerinant jos įvaizdį, stiprinant vertybinių nuostatų ugdymą, siekiant geresnių bendruomenės santykių.
  • Siekti aukštesnės ugdymo kokybės ir gerinti ugdymosi pasiekimus.
  • Teikti mokiniams veiksmingą pagalbą, stiprinant  mokinių asmenybės socialinę raidą, užtikrinti pagalbą planuojant karjerą.
  • Pagerinti mokymo ir mokymosi sąlygas, stiprinti ir puoselėti intelektualinius ir materialinius išteklius.

Mokyklos uždaviniai:

  • Vykdyti priešmokyklinį ugdymą, kuris padėtų vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
  • Vykdyti pradinį ugdymą, kuris suteiktų asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėtų jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
  • Vykdyti pagrindinį ugdymą, kuris suteiktų mokiniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.