PradžiaBendruomenėMokinių taryba

Mokinių taryba

2015-2016 mokslo metai

Mokinių tarybos pirmininkas
Robertas Jasiūnas, 10 kl.

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas
Džiugas Meilus, 6 kl.

Mokyklos tarybos nariai:
Orinta Aleknaitė, 5 kl.
Rokas Puciata, 5 kl.
Linas Giedrys, 6 kl.
Gabija Janulionytė, 7 kl.
Tomas Kurkauskas, 7 kl.
Aistė Peciukonytė, 8 kl.
Karolina Vilimaitė, 8 kl.
Ligita Rudokaitė, 9 kl.
Laura Puciataitė, 9 kl.
Pranas Nakrošis,10 kl.

MT

                                                                                                                                                         Išrašas
                                                                                                                 PATVIRTINTA
                                                                                                                 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                 2011 m. rugsėjo 15 d.
                                                                                                                 sprendimu Nr. TS-205

KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

49. Mokinių taryba – nuolat veikianti Mokyklos  mokinių savivaldos institucija.
50. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai ( po 2 atstovus iš 5-10 klasių ).
51. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Mokinių tarybos narių susirinkime.
52. Mokinių taryba:
52.1. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
52.2. dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, rašo projektus jaunimo užimtumo klausimais; susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo;
52.3. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus; sprendžia įvairias mokinių problemas, pageidavimus;
52.4. padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, nepamokinę veiklą ir laisvalaikį;
52.5. deleguoja narius į  Mokyklos tarybą.


 
 2017 m. Rugsėjo 21 d. 05:11:58