Irenos matematinė sėkmė

Matematic    Šie mokslo metai ypač sėkmingi 7 klasės mokinei Irenai Kucinaitei. Kovo 14 dieną mūsų mokyklos 5 septintokai vyko į  Antašavos pagrindinę mokyklą.

    Jie dalyvavo čia vykusiame projekte „7 klasės matematikos mokinių vertinimo dermė“. Ireną šiame projekte lydėjo dviguba sėkmė. Ji apdovanota pagyrimo raštu  ir dovanėle už geriausią pasiektą rezultatą tarp  projekte dalyvavusių visų mokinių ir pagyrimo raštu už geriausią rezultatą tarp mokinių, turinčių įvertinimą „9“.

   Kovo 20 dieną  Irutė dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“.

  Balandžio 2 dieną vykusioje rajoninėje 5-8 klasių matematikos olimpiadoje  Irena laimėjo trečią vietą. Apdovanota  padėkos raštu ir dovanėle. 

  Balandžio 23 dieną  ji atstovavo mūsų rajonui Panevėžio krašto 5-9 klasių matematikos olimpiadoje, kuri vyko Rokiškio J. Tūbelio progimnazijoje. Olimpiadoms ir konkursams Irenai padėjo ruoštis jos matematikos mokytoja Bronė  Balčiūnienė.

  Sakoma, kad  „matematika – mokslų pagrindas“. Labai geri Irenos mokymosi rezultatai tai patvirtina. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad turime tokią mokinę.